Girls Junior Varsity Field Hockey · 09-08-2018 Churchill JV Field Hockey vs. Bethesda Chevy Chase